Veranstaltungen Gemeinde Hohenpeißenberghttps://www.google.deVeranstaltungen-Feed Gemeinde HohenpeißenbergdeGemeinde Hohenpeißenberg Sat, 24 Jul 2021 15:02:26 +0200 Sat, 24 Jul 2021 15:02:26 +0200 TYPO3news-119Bauausschuss-Sitzung am 14.07.2021https://www.hohenpeissenberg.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=119&cHash=98904147d08fd0317ed17b9fc587ca14 Start: Mi, 14 Jul 2021 17:30:00 ,Ende: Mi, 14 Jul 2021 19:00:00 | Start: Mi, 14 Jul 2021 17:30:00
Ende: Mi, 14 Jul 2021 19:00:00
]]>
Gemeinde
news-110Gemeinderatssitzung am 21.07.2021https://www.hohenpeissenberg.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=110&cHash=ee64535b36b329b520581f2cf427cf98 Start: Mi, 21 Jul 2021 19:00:00 ,Ende: Mi, 21 Jul 2021 22:00:00 | Start: Mi, 21 Jul 2021 19:00:00
Ende: Mi, 21 Jul 2021 22:00:00
]]>
Gemeinde
news-1312. Hohenpeißenberger Dorfflohmarkt am 24.07.2021https://www.hohenpeissenberg.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=131&cHash=d874480797a887913bf1cb686f05b4f2 Start: Sa, 24 Jul 2021 10:00:00 ,Ende: Sa, 24 Jul 2021 15:00:00 | Ausweichtermin bei schlechtem Wetter ist der 31.07.2021 Start: Sa, 24 Jul 2021 10:00:00
Ende: Sa, 24 Jul 2021 15:00:00
Ausweichtermin bei schlechtem Wetter ist der 31.07.2021 ]]>
Märkte
news-120Bauausschuss-Sitzung am 08.09.2021https://www.hohenpeissenberg.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=120&cHash=a9920430e5bca234719fda814b404db7 Start: Mi, 08 Sep 2021 17:30:00 ,Ende: Mi, 08 Sep 2021 19:00:00 | Start: Mi, 08 Sep 2021 17:30:00
Ende: Mi, 08 Sep 2021 19:00:00
]]>
Gemeinde
news-111Gemeinderatssitzung am 15.09.2021https://www.hohenpeissenberg.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=111&cHash=014192f9d4a47fb5ba746b65da438cef Start: Mi, 15 Sep 2021 19:00:00 ,Ende: Mi, 15 Sep 2021 19:00:00 | Start: Mi, 15 Sep 2021 19:00:00
Ende: Mi, 15 Sep 2021 19:00:00
]]>
Gemeinde
news-121Bauausschuss-Sitzung am 06.10.2021https://www.hohenpeissenberg.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=121&cHash=3764f946427c9258a5c61eb097db225d Start: Mi, 06 Okt 2021 17:30:00 ,Ende: Mi, 06 Okt 2021 19:00:00 | Start: Mi, 06 Okt 2021 17:30:00
Ende: Mi, 06 Okt 2021 19:00:00
]]>
Gemeinde
news-112Gemeinderatssitzung am 13.10.2021https://www.hohenpeissenberg.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=112&cHash=78972fc90a1248fc370491feea92dbe6 Start: Mi, 13 Okt 2021 19:00:00 ,Ende: Mi, 13 Okt 2021 22:00:00 | Start: Mi, 13 Okt 2021 19:00:00
Ende: Mi, 13 Okt 2021 22:00:00
]]>
Gemeinde
news-122Bauausschuss-Sitzung am 17.11.2021https://www.hohenpeissenberg.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=122&cHash=464856de08b689ba19dc2cb6c7fb1dbf Start: Mi, 17 Nov 2021 17:30:00 ,Ende: Mi, 17 Nov 2021 19:00:00 | Start: Mi, 17 Nov 2021 17:30:00
Ende: Mi, 17 Nov 2021 19:00:00
]]>
Gemeinde
news-113Gemeinderatssitzung am 24.11.2021https://www.hohenpeissenberg.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=113&cHash=afad45a33bf35a7a7cae2a52bda0943b Start: Mi, 24 Nov 2021 19:00:00 ,Ende: Mi, 24 Nov 2021 22:00:00 | Start: Mi, 24 Nov 2021 19:00:00
Ende: Mi, 24 Nov 2021 22:00:00
]]>
Gemeinde
news-123Bauausschuss-Sitzung am 08.12.2021https://www.hohenpeissenberg.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=123&cHash=1840e36494a95272fd191f3ac852a0c8 Start: Mi, 08 Dez 2021 17:30:00 ,Ende: Mi, 08 Dez 2021 19:00:00 | Start: Mi, 08 Dez 2021 17:30:00
Ende: Mi, 08 Dez 2021 19:00:00
]]>
Gemeinde
news-114Gemeinderatssitzung am 15.12.2021https://www.hohenpeissenberg.de/freizeit-und-naherholung/veranstaltungen/veranstaltungskalender/veranstaltung?tx_communicecalendar_calendar%5Baction%5D=show&tx_communicecalendar_calendar%5Bcontroller%5D=Event&tx_communicecalendar_calendar%5Bevent%5D=114&cHash=4d1791fab4cb686fb70844ca957a7648 Start: Mi, 15 Dez 2021 18:00:00 ,Ende: Mi, 15 Dez 2021 21:00:00 | Start: Mi, 15 Dez 2021 18:00:00
Ende: Mi, 15 Dez 2021 21:00:00
]]>
Gemeinde